Preskočiť na obsah

Kultúra

Celookresná prehliadka v ľudovom speve. Každoročne sa jej zúčastňuje okolo 200 účinkujúcich. Organizuje sa na počesť oslobodenia okresu KE – okolie (2. svetová vojna).

Kalendár kultúrnych podujatí:

Máj:
Dargovská ruža – celookresná prehliadka v ľudovom speve
Deň matiek – každoročné kulúrne podujatie (2. májová nedeľa) 

Jún:
Medzinárodný deň detí, varenie tradičných jedál, futbalový turnaj

September:
Dni Európskeho kultúrneho dedičstva – Kostol NKP

Október:
Mesiac úcty k starším

December:
Posedenie pri jedličke, Silvestrovský ples

Pripravované kultúrne akcie v roku 2019:

Február – Karneval pre deti 

Apríl – Dargovská ruža  28.4. ( 48. ročník)

Máj – Deň matiek  11.5.

Júl – Deň obce 13.7.

August – oslavy SNP

September – Festival starého umenia 15.9. 

Čo bolo…

Dňa 28.9.2014 sa uskutočnil 23. ročník Festivalu starého umenia a histórie Abova v románsko-gotickom kostole vo Svinici.

V programe účinkovali:

– vokálne teleso VOCES GREGORIANAE CASSOVIENSES

– Barbora Ďubeková – spev a Juraj Libera – akordeón

– ŽSS Abovčanka Svinica

– Anna Nečová – autorské čítanie

– Mgr. Miroslav Varga – duchovné slovo

– výstava kreslených zvoníc z pera Štefana Péreša z Ďurkova

V dňoch 17.a 18.mája 2014 prebehol v kultúrnom dome vo Svinici 44.ročník celookresnej prehliadky v ľudovom speve „Dargovská ruža“.

   Počas dvoch dní vystúpilo so svojimi vstupmi celkovo 272 účinkujúcich, z toho 18 sólistov, 17 ŽSS a 6 MSS., ktorých výkony hodnotila porota v zložení:

Mgr. Ľubomír Varinský – predseda

PhDr. Jana Pitková – člen

Miroslav Soták – člen

 Za obec Svinica tento rok na podujatí vystúpili v kategórii sólistov – Vincent Čigáš a v kategórii skupín – ŽSS DUBINA. Na základe hodnotenia poroty sa umiestnili v zlatom pásme, k čomu im srdečne gratulujeme a zároveň ďakujeme za reprezentáciu našej obce.

Na pozvanie OZ našej obce sa v dňoch 2.7.-6.7.2016 uskutočnila partnerská návšteva družobnej Gminy Bralin z Poľska, na čele s p. Ing. Romanom Wojtysiakom – wojtom Gminy Bralin. V program vzájomného stretnutia bola účasť našich priateľov na „Dni obce Svinica“, prezentácia Svinice, Košíc a okolia, návšteva jaskyne, návšteva priemyselnej zóny Kechnec a výmena vzájomnych skúsenosti z fungovania samospráva, čerpania fondov EÚ a samostnej organizácie činnosti, ktoré patria pod správu obcí. V tomto roku je to 10 rokov od podpísania partnerskej dohody medzi obcami. /foto – galéria/.

             Dňa 3.7.2016 sa uskutočnilo v našej obci kultúrne podujatia pri príležitosti 740. výročia 1. písomnej zmienky o obci Svinica.

Kultúrny program sa začal o 15.00 hod. v kultúrnom dome  a vystúpili s ňom:

– deti zo Základnej a Materskej školy, ŽSS Dubina, p. Vincent Čigáš, ľudový rozprávač Ander z Košíc, hudobno-satirická skupina ŠČAMBA a country skupina Kentacky-Jack so svojimi hosťami. Program sa skončil večer okolo 21.00 hod. Sprievodné podujatia pre deti, dobrý guľáš a samozrejme dobrá nálada, ktorá tu počas tohto dňa zavládla, spríjemnila nedeľné odpoludnie všetkým, ktorí nezostali doma, ale prišlu do kultúrneho domu sa zabaviť. /foto – galéria/.

      Medzi kultúrne podujatia, ktoré sa uskutočnili v posledných dňoch, patí aj ekumenická bohoslužba slova pri príležitosti 601. výročia smrti Jána Husa, ktorá sa uskutočnila 9.7.2016 v NKP – kostole Svinica. Pokračovaním tohto duchovného odpoludnia bol koncert komorného sláčikového orchestra „Musica Iuvenlis“ a jeho hostí.

    V sobotu 9.7.2016 prešli našou obcou veteráni na štyroch kolesách, ktorí vyštartovali z Číny z Pekingu a ich púť skončí vo Francúzsku v meste Paríž. Mali ste možnosti ich stretnúť pri odbočke z hlavnej cesty pri kríži a okraji lesa. Prajeme im šťastný dojazd od cieľa.    

Letné akcie v obci Svinica v r. 2019:

Čas neúprosne letí a leto sa pomaly blíži ku koncu. Prázdniny sú už za nami a blíži sa začiatok školského roka. V rámci leta sa uskutočnili kultúrno-športové podujatia, ktoré sa tešili záumu aj mladých, ale aj starších občanov obce nielen v našej, ale aj v okolitých obciach „Mikroregiónu Pod Mošníkom“.

V našej obci sa dňa 6.7.2019  uskutočnil „Medzinárodný žiacky turnaj. Zúčastnili sa ho mužstva zo Slovenska, Poľska a Maďarska. Prvenstvo si odniesli chlapci z družstva SE CIGAND /Maďarsko/, na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Marcinki KEPNO /Poľsko/. Štart Svinica obsadilo tretie miesto, ŠK Ďurkov štvrté miesto a FK Kechnec piate miesto. V závere turnaja bol vyhlásený najlepší brankár, hráč a strelec turnaja a každý hráč a funkcionár obdržal spomienkovú šiltovku na turnaj organizovaný v roku 2019 vo Svinici.

             O týždeň neskôr dňa 13.7.2019 sa uskutočnil v priestoroch ZŠ a futbalového ihriska Deˇˇn obce Svinica. Tak ako po iné roky, aj v tomto roku to bol deň pre všetky vekové kategórie z obce, od tých najmenších, až po seniorov. Atrakcie pre deti, futbalový turnaj, chutné špeciality pripravené družstvami a jednotlivcami z radov občanov obce prilákali nielen domácich ale hostí. Ďalej bola ľukostreľba, skákací hrad, vozenie na koňoch, ukážky požiarnej techniky, chutná zmrzlina, či trdelníky. V neposlednom rade aj dobrá zábava, o ktorú sa postaral známy košický spevák Peter Stašák a slečna Dominika Kleisová a ktorá vyústila do tanečnej večernej asfaltovej disco párty, o ktorú sa staral disco chlap z našej obce Janko Štipák. Ďakujeme všetkým za pomoc, chutné špeciality i za organizáciu.

Deň Mikroregiónu  pod Mošníkom /Čakanovce, Košický Klečenov, Nižná a Vyšná Kamenica a Svinica/ sa uskutočnil dňa 24.8.2019 v obci Nižná Kamenica pri kaštieli. Mikroregión tak ako po iné roky pripravil aj tento rok príjemné popoludnie pre všetkých, ktorí sa radia zabavia, stretnú pri dobrom jedle i muzike a utužia tak vzťahy  občanov jednotlivých obcí, ktoré tvoria náš mikroregión.

Dovidenia na budúce.