Školstvo

Návrat do škôl od 3.5.2021 – aktualizácia na www.ucimenadlialku.sk

Mapa Covid ŠKOLSKY AUTOMAT od 3.5.2021

V školskom roku 2020/2021 navštevuje Základnú školu vo Svinici 27 detí. Žiaci navštevujú I. stupeň t.j. 1.- 4. roč.

Riaditeľ  školy : PaedDr. Peter Ferko

Učiteľka :  PaedDr. Miriam Iľková

ŠKD: Lucia Zajacová

Tel.: 055 / 696 52 87

Email: zssvinica1@gmail.com

Materskú školu v šk.r.  2020/2021  navštevuje 18 detí.

Riaditeľka MŠ : Viera Dulovičová

Učiteľka MŠ : Mgr.  Katarína  Maťašovská

Rozdeľovačka stravy : Ľuba Prezbruchá

Tel.: 055 / 696 55 13

Email: mssvinica@obecsvinica.sk

Zverejnené 3. marca 2020.
Upravené 30. apríla 2021.