Školstvo

Aktuálne usmernenia: www.ucimenadlialku.sk

V školskom roku 2021/2022 navštevuje Základnú školu vo Svinici 32 detí. Žiaci navštevujú I. stupeň t.j. 1.- 4. roč.

Riaditeľ  školy : PaedDr. Peter Ferko

Učiteľka :  PaedDr. Miriam Iľková

ŠKD: Jaroslava Chromišinová

Tel.: 055 / 696 52 87

Email: zssvinica1@gmail.com

Materskú školu v šk.r.  2021/2022  navštevuje 16 detí.

Riaditeľka MŠ : Viera Dulovičová

Učiteľka MŠ : Mgr.  Katarína  Maťašovská

Rozdeľovačka stravy : Ľuba Prezbruchá

Tel.: 055 / 696 55 13

Email: mssvinica@obecsvinica.sk

Zverejnené 3. marca 2020.
Upravené 5. apríla 2022.