Profil verejného obstarávania

Čestné vyhlásenie

Ponuka

PRV-Návrh ZoD-1

Technická špecifikácia

Výzva kamerový systém

Výzva na predloženie ponuky

Výzva

Zmluva

Zoznam položiek

Rekonštrukcia kultúrneho domu Svinica

Zriadenie alternatívneho zdroja vykurovania na ZŠ v obci Svinica

Zverejnené 25. júna 2019.
Upravené 22. júna 2020.