Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávania

Čestné vyhlásenie

Ponuka

PRV-Návrh ZoD-1

Technická špecifikácia

Výzva kamerový systém

Výzva na predloženie ponuky

Výzva

Zmluva

Zoznam položiek

Rekonštrukcia kultúrneho domu Svinica

Zriadenie alternatívneho zdroja vykurovania na ZŠ v obci Svinica