Preskočiť na obsah

Dokumenty na stiahnutie

Vyhlásenie o bezinfekčnosti
Zápis do 1.roč. – formulár
Čestné vyhlásenie
Malý zdroj znečistenia
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
Ohlásenie drobnej stavby
Program odpadového hospodárstva
Súhlas na výrub drevín
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
Žiadosť o stavebné povolenie
Žiadosť o určenie súpisného čísla

Odhlásenie pobytu
Potvrdenie o trvalom pobyte
Prehlásenie TP v rámci obce
Prihlásenie občana na prechodný pobyt
Prihlásenie občana na TP
Vydanie rybárskeho lístka
Žiadosť na povolenie trhového miesta

dokument