Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva

Marta Bugošová

zástupca starostu

RNDr. Júlia Čigášová, Phd.

poslanec

Ing. Veronika Pethö Szöke

poslanec

Ing. František Hrubovčák

poslanec

Marek Molnár

poslanec

Slavomír Štovčík

poslanec

Štefan Žolna

poslanec

Kontrolór

Darina Ňulasyová

kontrolór

Zástupca Rómov „VAJDA“

Ladislav Antuš

Pracovníci OCÚ Svinica

Jarmila Jakabová

Ekonómka a administr.pracovníčka

Rudolf Revák

Správca daní a obecného majetku

obecsvinica@netkosice.sk

Spoločný stavebný úrad Bidovce

JUDr. Jaroslav Bódiš

stavebná agenda

055/696 94 01

Spoločný školský úrad Bidovce

PaedDr. Renáta Čabaiová

0944 540 521