Starosta obce

Ing. Ľubomír Šimko

starosta@obecsvinica.sk

Zverejnené 3. marca 2020.
Upravené 4. marca 2020.