Územný plán obce

Textová časť

ZaD Svinica správa

Zoznam výkresov

Grafická časť – priestor A

05A N_výkr_A_5_2017-Implicitní-000

05A S_výkr_A_5_2017-Implicitní-000

06A N_výkr_A_6_2017-Implicitní-000

06A S_výkr_A_6_2017-Implicitní-000

07A N_výkr_A_7_2017-Implicitní-000

07A S_výkr_A_7_2017-Implicitní-000

08A N_výkr_A_8_2017-Implicitní-000

08A S_výkr_A_8_2017-Implicitní-000

Grafická časť – priestor B

05B N_výkr_B_5_2017_otoč-Implicitní-000

05B S_výkr_B_5_2016_otoč-Implicitní-000

06B N_výkr_B_6_2017_otoč-Implicitní-000

06B S_výkr_B_6_2016_otoč-Implicitní-000

07B N_výkr_B_8_2017_otoč-Implicitní-000

07B S_výkr_B_7_2016_otoč-Implicitní-000

08B N_výkr_B_8_2017_otoč-Implicitní-000

08B S_výkr_B_8_2016_otoč-Implicitní-000

Časť spoločné

01 N_výkr.č1 50_2017-Implicitní-000

01 S_výkr. č1 50_2017-Implicitní-000

02 N_výkr. č_2_25_2017 (3)-Implicitní-000

02 N_výkr. č_2_25_2017 (3)-Implicitní-000

02 S_výkr. č_2_25_2016-Implicitní-000

03 N_výkr. č_3_25_2017 (1)-Implicitní-000

03 S_výkr. č_3_25_2016-Implicitní-000

04 N_výkr. č_4_25_2017 (2)-Implicitní-000

Zverejnené 4. marca 2020.
Bez úpravy .