Voľby

Adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov komisie do EP

Adresa na doručovanie oznámení o delegovaní členov komisie

Informácia pre voliča – Voľby do NR SR

Informácia pre voliča

Oznámenie o určení počtu poslancov

Výsledky volieb

Zapisovateľ MVK,

Zoznam zaregistrovaných kandidátov – poslanci OZ

Zoznam zaregistrovaných kandidátov

Zverejnenie počtu obyvateľov