Informácia o otvorení MŠ a ZŠ – aktualizácia

Na základe uznesenia vlády SR o otváraní prevádzok škôl – MŠ a ZŠ 1.-4. ročník oznamujeme rodičom detí, že obec po dohode so ZŠ Bidovce /ako dodávateľom stravy/ plánuje otvorenie prevádzok MŠ a ZŠ dňa 9.2.2021 /utorok/.

Podmienky pre zaradenie detí do vyučovacieho procesu zostávajú pre rodičov nezmenené /negatívny test/.