Mobilná očkovacia služba

Vyvesené
05. máj 2021
Zvesené
31. júl 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Na základe poverenia Ministerstva zdravotníctva SR boli samosprávne kraje splnomocnené zabezpečiť v spolupráci s mestami a obcami koordináciu očkovania vakcínou proti ochoreniu SARS-CoV-2 .

Očkovanie obyvateľov formou mobilnej očkovacej služby sa bude realizovať pre vybrané skupiny obyvateľov vakcínou výrobcu Pfizer-Biontech. Podľa aktuálnych odporúčaní Ministerstva zdravotníctva SR je očkovanie určené pre osoby nad 60 rokov.    

Košický samosprávny kraj chce na základe uvedených informácií zistiť Váš predbežný záujem o očkovanie obyvateľov vo Vašej obci.

V prípade záujmu Vás žiadame o nahlásenie  na t.č.055/6965225, alebo e-mailom na : podatelna@obecsvinica.sk alebo osobne na obecnom úrade v čo najkratšom termíne!!!

Vopred ďakujeme za spoluprácu a veríme, že spoločnými silami túto mimoriadnu situáciu zvládneme.

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu OÚ, povolenie je len na použitie odkazu na originálny článok.