Otvorenie prevádzok ZŠ a MŠ

Oznamujeme rodičom žiakov ZŠ a detí navštevujúcich MŠ vo Svinici, že na základe rozhodnutia krízového štábu obce Svinica, sa prevádzky oboch zariadení obnovia dňa 9.2.2021. Podmienky pre zaradenie detí do vyučovacieho procesu zostávajú nezmenené /negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa/.