Prevádzka v MŠ

Oznamujeme rodičom , ktorých deti navštevujú MŠ vo Svinici, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, riaditeľky MŠ a na odporúčanie RÚVZ v Košiciach, bude od stredy 7.4.2021 prezenčné vzdelávanie pre všetky deti Materskej školy vo Svinici.

Podmienkou je platný negatívny test jedného rodiča.