Ukončenie núdzového stavu

Vyvesené
16. máj 2021
Zvesené
30. máj 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu OÚ. Povolenie je len na použitie odkazu na originálny článok.

Vláda SR ukončila núdzový stav na základe uznesenia vlády č. 260 zo dňa 14. mája 2021, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č.587 z 30.9.2020 na území SR. Celé znenie v Z.z. č. 175/2021.