Úradné hodiny od 11.1.2021

Oznamujeme občanom obce, že s účinnosťou od 11.1.2021 budú stránkové hodiny pre verejnosť nasleodvné:

Pondelok: 8.00 – 11.00 hod.

Streda: 8.00 – 11.00 hod. 14.00-16.00 hod.

Zároveň prosíme občanov obce, aby Obecný úrad navštevovali len v nevyhnutných prípadoch. Naďalej zostáva ako prednostná komunikácia e-mail, pošta a poštová schránka umiestnená pri dverách OÚ.

Ďakujeme za porozumenie, chránite seba aj nás.