Veľkokapacitné kontajnery

V dňoch 10.11.-11.11.2020 budú v našej obci pristavené veľkokapacitné kontajnery na vývoz nadrozmerného komunálneho odpadu a to nasledovne:

10.11.2020 – utorok – 1 ks kontajner pri súpisnom čísle 190 a 1 ks kontajner pri súpisnom čísle 85

11.11.2020 – streda – 1 ks kontajner pri súpisnom čísle 118 , 1 ks kontajner pri súpisnom čísle 287 a 1 ks kontajner pri súpisnom čísle 255.

Žiadame občanov obce, aby do kontajnerov nehádzali separovaný odpad, stavebný odpad, okná, nábytok, plastové súčiastky z osobných áut a využili tento zber na likvidáciu nadrozmerného komunálneho odpadu, ktorý v priebehu roka nevieme v pravidelných vývozoch zlikvidovať.