Výstavba vodovodu

Vyvesené
17. feb 2021
Zvesené
28. feb 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Oznamujeme občanom obce, že práce na výstavbe vodovodu sa v našej obci budú prevádzať od 17.2.2021 a to na ulici od súpisného čísla 177,178,80 a 261.

Zároveň oznamujeme, že dočasne sa pozastavujú práce na výstavbe vodovodu na ulici od súpisného čísla 23 po 26.