Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Svinica.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Oznam o zbere komunálneho odpadu

Na základe zmien ktoré obec pripravila v spolupráci s firmou FÚRA ako vývozcom komunálneho odpadu z našej obce, oznamujeme občanom obce nasledovné: 1. Žiadame občanov obce, aby k vývozu TKO používali iba smetné nádoby, ktoré sú označené nálepkou spoločnosti FÚRA 20xx – iné nádoby nebudú vyprázdňované. 2. Zmenil spôsob úhrady TKO v našej obci. Po… Čítať viac

Zverejnené 4.3.2020

O Z N A M

Oznamujeme občanom obce, že „Záverečné stanovisko k navrhovanej činnosti firmy MT PROPERTY, s.r.o. k Obaľovačke živičných zmesí ASKOM VS 3TQ je k nahliadnutiu na Obecnom úrade a na stránke obce. Prípadné pripomienky môžu občania podať do 15 dní.

Zverejnené 4.3.2020

OZNAM o platení dane

Vážení občania, v týchto dňoch obdržíte platobný výmer na daň z nehnuteľnosti a komunálny odpad. Rozhodnutie o vyrubení poplatku za komunálny odpad je len informatívne pre Vás, platby budú zrealizované tak isto ako v minulom roku cez SIPO. Ďakujeme za pochopenie.

Zverejnené 4.3.2020

Oznam o napojení vodovodu občanmi

Oznamujeme občanom obce, že v časti obce kde je už vybudovaná a skolaudovaná vodovodná sieť, obec zabezpečila vytýčenie podzemných sietí /plyn, telekom, elektrina/, ktoré bude nutné zakresliť  do podkladov k realizácii domových prípojok pre napojenie domácnosti pitnou vodou.              Žiadame preto občanov, aby si pred svojimi nehnuteľnosťami uvedené vytýčenie vedení zakreslili a označili trvalými značkami.             … Čítať viac

Zverejnené 4.3.2020

Oznam

Oznamujeme občanom obce, že súkromná firma ponúka pre občanov ktorí sa chcú napojiť na obecný vodovod, pretlaky popod miestnu komunikáciu  s uložením chráničky v cene 20,-€/m. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na Obecnom úrade. V prípade 3 a viacej pretlakov je doprava zdarma.

Zverejnené 4.3.2020