Oznam o napojení vodovodu občanmi

Oznamujeme občanom obce, že v časti obce kde je už vybudovaná a skolaudovaná vodovodná sieť, obec zabezpečila vytýčenie podzemných sietí /plyn, telekom, elektrina/, ktoré bude nutné zakresliť  do podkladov k realizácii domových prípojok pre napojenie domácnosti pitnou vodou.

             Žiadame preto občanov, aby si pred svojimi nehnuteľnosťami uvedené vytýčenie vedení zakreslili a označili trvalými značkami.

             Informácie o podmienkach pripojenia na  vodovodnú sieť podáva „Zákaznícke centrum Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, Komenského 52, Košice.