Oznam o zbere komunálneho odpadu

Na základe zmien ktoré obec pripravila v spolupráci s firmou FÚRA ako vývozcom komunálneho odpadu z našej obce, oznamujeme občanom obce nasledovné:

1. Žiadame občanov obce, aby k vývozu TKO používali iba smetné nádoby, ktoré sú označené nálepkou spoločnosti FÚRA 20xx – iné nádoby nebudú vyprázdňované.

2. Zmenil spôsob úhrady TKO v našej obci. Po novom sa poplatky budú uhrádzať štvrťročne, prostredníctvom SIPO lístkov, ktoré sú doručované do jednotlivých domácností.

Žiadame Vás preto,aby ste rešpektovali a osvojili si zmeny, ktoré zabezpečia vyššiu efektívnosť výberu poplatkov za vývoz TKO a spravodlivosť do celého systému vývozu komunálneho odpadu, na ktorý obec v minulých rokoch doplácala.