Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Svinica.

Prevádzka v MŠ

Oznamujeme rodičom , ktorých deti navštevujú MŠ vo Svinici, že na základe rozhodnutia zriaďovateľa, riaditeľky MŠ a na odporúčanie RÚVZ v Košiciach, bude od stredy 7.4.2021 prezenčné vzdelávanie pre všetky deti Materskej školy vo Svinici. Podmienkou je platný negatívny test jedného rodiča.

Zverejnené 1.4.2021 - 9.5.2021

Testovanie občanov

Oznamujeme občanom obce, že dňa3.4.2021 /sobota/ bude firma ALVITALIS s.r.o. Trebišov vykonávaťtestovanie občanov.Testovanie sa uskutoční v čase od8.00 hod. – 15.00 hod. Prestávka budev čase od 12.00-12.30 hod. Poslednýodber je vždy 15 min. preduzatvorením testovacej miestnosti.V obci Košický Klečenov, bude firmaAL VITALIS s.ro. Trebišovvykonávať testovanie 3.4.202I v časeod 16.00 – 18.00 hod.

Zverejnené 29.3.2021 - 9.5.2021

Sčítanie obvateľov

Vážení občania, blíži sa termín ukončenia elektronického sčítania obyvateľov. Elektronické sčítanie sa ukončí 31.3.2021. Po tomto termíne, sa už budú môcť sčítať len občania, ktorí nemajú prístup na internet, starí občania, ktorých nemal kto sčítať. Podľa údajov Štatistického úradu je naša obec sčítaná pod 70% všetkých obyvateľov. Záleží nám na čo najpresnejšom sčítaní, keďže tieto… Čítať viac

Zverejnené 28.3.2021 - 9.5.2021

Odstávka vody

Z dôvodu pokračovania výstavby vodovodu v obci oznamujeme, že dňa 29.3.2021/pondelok/ v čase od 8.00-12.00 hod. bude odstávka vody z verejného vodovodu. Týka sa to rodinných domov v časti obce od krížika smerom hore ku lesu.

Zverejnené 28.3.2021 - 9.5.2021

Oznam

Oznamujeme občanom obce, že od 29.3.2021 bude Obecný úrad otvorený pre občanov a to v núdzovom režime takto: Pondelok 8.00-11.00 hod. Streda 8.00-11.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.

Zverejnené 28.3.2021 - 9.5.2021