Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Svinica.

Obnovenie prevádzky v MŠ

Riaditeľka MŠ vo Svinici, oznamuje rodičom detí, ktoré navštevujú MŠ vo Svinici, že od 22.3.2021 /pondelok/ bude obnovená prevádzka v MŠ. Týka sa to detí, ktorých obidvaja rodičia sú zamestnaní a nemôžu vykonávať prácu z domu.

Zverejnené 19.3.2021 - 9.5.2021

Testovanie občanov

Oznamujeme občanom obce, že z dôvodu karantény zamestnancov úradu, sa testovanie občanov uskutoční dňa 21.3.2021 /nedeľa/ firmou AL VITALIS s.r.o. Trebišov. Testovanie bude prebiehať v čase od 8.00 – 17.00 hod. Prestávka bude v čase od 12.00 – 12.30 hod. Posledné odbery sa vykonávajú vždy 15 min. pred uzavretím testovacieho miesta. Zároveň oznamujeme, že v… Čítať viac

Zverejnené 17.3.2021 - 9.5.2021

Oznam o karanténe

Oznamuje občanom obce, že z dôvodu karantény bude Obecný úrad od 15.3.2021 do odvolania zatvorený.

Zverejnené 14.3.2021 - 9.5.2021

Testovanie občanov

Oznamujeme občanom obce, že v tomto týždni sa testovanie pre občanov bude vykonávať v piatok, 12.3.2021 v čase od 9.00 – 19.00 hod. Prestávky budú v čase od 13.00-14.00 hod. a od 17.00 – 17.30 hod. Posledný odber o 18.30 hod. Občanom, ktorým nevyhovuje tento termín, obec Košický Klečenov bude vykonávať testovanie v nedeľu, 14.3.20201… Čítať viac

Zverejnené 11.3.2021 - 9.5.2021

Sčítanie obyvateľov 2021

Vážení občania, s účinnosťou od 15.2.2021 prebieha v Slovenskej republike sčítanie obyvateľov. Sčítanie je plne elektronické. Každý občan sa sčíta sám na stráne www.scitanie.sk formulare. Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu v našej krajine, nie je možné určiť mobilného asistenta sčítania, ktorý by pomohol pri sčítaní starších obyvateľov. V našej obci je sčítanie obyvateľov pod celokrajským… Čítať viac

Zverejnené 10.3.2021 - 9.5.2021

Výstavba vodovodu

Oznamujeme občanom obce, že práce na výstavbe vodovodu sa v našej obci budú prevádzať od 17.2.2021 a to na ulici od súpisného čísla 177,178,80 a 261. Zároveň oznamujeme, že dočasne sa pozastavujú práce na výstavbe vodovodu na ulici od súpisného čísla 23 po 26.

Zverejnené 17.2.2021 - 9.5.2021

Testovanie občanov 19.2.2021

Oznamujeme občanom obce, že v tomto týždni sa testovanie pre občanov bude vykonávať v piatok, 19.2.2021 v čase od 9.00 – 19.00 hod. Prestávky budú v čase od 13.00-14.00 hod od 17.00 – 17.30 hod. Posledný odber o 18.30 hod.

Zverejnené 10.2.2021 - 9.5.2021

Otvorenie prevádzok ZŠ a MŠ

Oznamujeme rodičom žiakov ZŠ a detí navštevujúcich MŠ vo Svinici, že na základe rozhodnutia krízového štábu obce Svinica, sa prevádzky oboch zariadení obnovia dňa 9.2.2021. Podmienky pre zaradenie detí do vyučovacieho procesu zostávajú nezmenené /negatívny test jedného zákonného zástupcu dieťaťa/.

Zverejnené 8.2.2021 - 9.5.2021