Preskočiť na obsah

Obnova židovského cintorína

Zverejnené 11.9.2021.

Milí priatelia,

chceme Vám dať vedieť o našej snahe pomôcť vzácnemu a často zabudnutému miestu v našej obci. 

Brat kurátor nášho cirkevného zboru, Marek Molnár, ktorý je tiež členom zastupiteľstva našej obce, prišiel s návrhom obnoviť židovský cintorín, ktorý je súčasťou obecného cintorína. Jeho niekoľkoročnú snahu sme prijali s veľkou ústretovosťou. Na základe povolenia obecného úradu a komunikácie so správou židovských cintorínov na Slovensku, sme s vďačnosťou začali konať.

Prijmite naše slová ako slová potešenia i pozvania. Zažívali sme veľkú radosť, keď sme v jedno predpoludnie objavovali a začali čistiť náhrobné kamene na židovskom cintoríne v našej obci. Mnohé boli zapadnuté v zemi, alebo pokryté hrubou vrstvou machu. Mali sme až posvätný pocit, keď sme mohli držať v rukách niečo tak vzácne. Bola to fyzicky náročná práca, ale veríme, že veľmi vzácna.

Ako kresťania veríme, že len z milosti smieme patriť k Božiemu ľudu, ku ktorému naši židovskí bratia a sestry patria prirodzene. Je nám veľmi ľúto, že mnohokrát v dejinách museli zažívať utrpenie a prenasledovanie aj od kresťanov. Prežívame ľútosť, že sa to dialo aj v našej krajine a mnohí z nich zomreli strašnou smrťou. Radi by sme im aspoň takýmto spôsobom prejavili úctu a priazeň. 

Ak by ste sa chceli k našej aktivite pridať, pokojne nás kontaktujte. Plánujeme urobiť ďalšiu brigádu, skúsiť postaviť spadnuté náhrobné kamene, upevniť ich do zeme, pomôcť zachrániť zabudnuté, pripomenúť vzácnych ľudí, ktorí žili v našej obci. 

                                                           Bratia a sestry z Reformovaného zboru vo Svinici