Preskočiť na obsah

Erb ako základný identifikačný symbol obce vychádza z výtvarného námetu pečate, pochádzajúcej z roku 1840. Nachádza sa v Altenburgerovej zbierke pečatí uloženej v Krajinskom archíve v Budapešti. Jeho základ tvorí symbol poštovej cesty – poštový dostavník s dvojzáprahom a pohoničom. Farebné riešenie štítu je modré, v dolnej časti ho od zeleného poľa delí cesta so zlatým (žltým) poštovým dostavníkom a strieborným pohoničom. Konský záprah, postroj, bič a kopytá sú zlaté (žlté). Motív nachádzame aj v pečatidle a na vlajke. Erb, pečatidlo a vlajka sa používajú pri výkone samosprávnych funkcií, najmä na reprezentačné účely.

Erb obce bol heraldickou komisiou MV SR schválený dňa 12.7.2003, pod číslom HR 192/S-302/03. Jeho ideový návrh spracoval L.I.M. Prešov. Obec Svinica obnovila používanie svojho historického erbu a insígnií obce v roku 2003.