Kontakt

Obecný úrad
Obec Svinica č. 282
044 45 Bidovce

IČO: 00 324761
Prima banka, a.s.
Č. ú. 0415664001/5600
IBAN: SK54 5600 0000 0004 1566 4001

Obecný úrad – úradné hodiny: 
pondelok:  8.00 – 12.00 13.00 – 15.30                    
utorok:      nestránkový deň                
streda:      8.00 – 12.00 13.00 – 16.30            
štvrtok:      nestránkový deň       
piatok:       8.00 – 12.00   

Telefón: 055 / 696 52 25

E-mail: podatelna@obecsvinica.sk

Podateľňa:  podatelna@obecsvinica.sk

Sekretariát: Jarmila Jakabová
Tel: 055 / 696 52 25 
Fax: 055 / 729 67 79
Email:  podatelna@obecsvinica.sk

Správa daní a poplatkov, ohlásenie drobných stavieb:
Rudolf Revák
Tel.: 055/6965 225
Email: obecsvinica@netkosice.sk

Kompetencie:

Obec  Svinica  je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).
Stavebný úrad pre Obec  Svinica je zriadený na Miestnom úrade v  Bidovciach .   


Zverejnené 28. mája 2019.
Upravené 28. júna 2021.