Preskočiť na obsah

Románsko-gotický kostol

Vznik kostola sa datuje do polovice XII. storočia, kedy bola vybudovaná románska časť stavby – loď s pôvodnou polkruhovou svätyňou. Neskôr bol prestavaný a zväčšený, loď bola predlžená a veža nadstavaná o tri poschodia a upravená na obranné účely. V l6. storočí pribudla na severozápadnej strane kaplnka alebo sakristia. V obecnej kronike sa nachádza záznam odvolávajúci sa na ústne tradované podanie o tom, že veža bola kedysi vyššia, no jej horná časť sa zrútila. Z jej kameňa údajne vybudovali kamenný múr okolo kostola. Ku kostolu vraj kedysi viedla krížová cesta a pod kostol do podzemnej krypty, kde boli pochovaní pôvodní zemepáni obce, viedlo 10 schodov.

V kostolnej veži bol pôvodne umiestnený zvon zo 17. storočia, ktorý bol vo zvonovine údajne zlatený. Počas opravy kostola v roku 1913 bol pretavený v Gönci, kde boli z neho odliate 2 nové zvony. Menší bol zrekvirovaný počas I. svetovej vojny na vojenské účely. Zvony boli umiestnené vo zvonici vo farskej záhrade a po výstavbe nového kostola do jeho veže.

Pôvodne bol údajne vymaľovaný celý interiér, no maľby boli pretreté bielym náterom v období reformácie. Pri oprave kostola a výskume vykonanom v roku 1913 bola odkrytáa reštaurovaná východná stena. Maľby pochádzajúce zo l4. storočia boli naposledy reštaurované v rokoch 1992/3. Fragmenty boli súčasťou komplexnej figurálnej kompozície s námetom Posledného súdu.

Keďže po oprave kostola, výskume a odkrytí nástenných malieb v roku 1913 prišlo obdobie s dvomi svetovými vojnami, kostol za 40 rokov opravovaný nebol. V polovici20. storočia bol v takom zlom stavebno-technickom stave, že sa stal životu nebezpečným, preto bolo jeho užívanie zakázané. Od toho času náboženským účelom neslúži, aj keď neskôr v rokoch 1970 – 1976 bol komplexne obnovený. V súčasnosti je tu umiestnená výstavná expozícia dejín Svinice, dokumentácia z obnovy kostola a archeologického výskumu Na hore. V rámci kultúrnych podujatí sa v ňom každoročne v septembri, už takmer 20 rokov konajú Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V rámci nich sa konajú koncerty, prehliadky chrámových zborov, spevokolov a skupín, výstavy, prednášky doplnené duchovným slovom kňazov miestnych cirkví.