Historické pamiatky

Erb obce

Viac o erbe

Románsko-gotický kostol

Viac o kostole

Rímsko-katolícky kostol Božského srdca

Viac o kostole

Evanjelický kostol a. v.

Viac o kostole

Stará fara reformovanej cirkvi

Viac o fare

Ľudová architektúra

Viac o architektúre

Zvonica

Viac o zvonici