UPD – návrh zmien a doplnkov r. 2017

ZaD_Svinica_správa

Zoznam výkresov

Priestor A klik TU

Priestor B klik TU

Spoločné 1. časť TU

Spoločné 2. časť TU

Zverejnené 1. januára 2017.
Upravené 4. marca 2020.