Preskočiť na obsah

Upozornenie

Zverejnené 19.6.2020.

Na základe uznesenia poslancov OZ a na základe pripomienok PZ SR žiadame občanov obce, aby z verejného priestranstva ktoré priamo súvisí s miestnymi komunikáciami v obci, odstránili umelo vytvorené prekážky ako sú kamene, panely a rôzne betónové dlaždice pred svojimi nehnuteľnosťami.

Obec ako správca miestnych komunikácií upozorňuje vlastníkov priľahlých nehnuteľností, že v prípade úrazu alebo poškodenia motorových vozidiel, bicyklov alebo motoriek, spôsobených osadenými prekážkami pri alebo na miestnej komunikácii budú tieto v rámci poistných zmlúv alebo škodových konaní vymáhané od tých občanov, ktorí tam prekážky osadili.

Žiadame preto občanov obce, aby uvedenú výzvu rešpektovali a úpravy v okolí svojich nehnuteľností