Preskočiť na obsah

Výzva pre občanov

Zverejnené 4.3.2017.

Vážení  spoluobčania,

                Obraciam sa na Vás s touto výzvou a zároveň prosbou ako obyvateľov našej obce.

                V poslednom čase sa v našej obci rozmohol zvláštny fonomén  a to nerešpektovanie základných pravidiel občianskeho spolunažívania, nerešpektovania súkromia, ničenia obecného majetku ktorý má slúžiť na relax a oddych, a znečisťovania verejných priestranstiev vytváraním čiernych skládok ako v okolí rodinných domov, tak aj na poliach, lúkach a v potokoch.

                To, ako vyzerá naša obec, je vizitkou nás všetkých, nie je to iba vizitka obecného úradu, starostu obce a poslancov.

                Obec v rámci svojich finančných možností a dotácií zabezpečila vybudovanie multifunkčného ihriska pre rozvoj športu a voľnočasových aktivít, no mladí ho asi nepotrebujú, pretože sa neustále poškodzuje, ničia sa siete a bránky ako aj priestor školského dvora. Oddychová zóna pri kostole NKP /lavičky, koše, parkovisko/ sa stalo vo večerných a nočných hodinách miestom stretnutí, po ktorých je potrebné každý deň likvidovať fľaše od  alkoholu, krabice od pizze, papiera a iný odpad, keďže smetné koše, ktoré tam boli osadené vydržali možno pol roka a lavičky sú polámané, vytrhnuté z betónu /žiaľ kamerový systém všetko nezaznamená/. Poškodené je aj detské ihrisko, zlomená šmýkalka, poškodený domček, vysedávanie na operadlách je tiež prácou tých, ktorí tam nemajú čo robiť a pre ktorých to nie je určené. Samostatnou kapitolou je zamieňanie si verejných priestranstiev s miestom na ukladanie odpadu. Papiere, plastové fľaše a iné odpadky nepatria na zem a do autobusových zastávok, ale do smetných nádob a košov. Nerobí to dobrý dojem a pohľad pre tých, ktorí cez našu obec prechádzajú, alebo k nám zavítajú na návštevu. Likvidovanie čiernych skládok sa premietne do poplatku za odpad pre rok 2017 a tak nebuďme ľahostajní k tomuto problému, lebo ho v budúcnosti zaplatíme všetci.

                Vážení spoluobčania,

                Prosím Vás o pomoc a spoluprácu. Naučme tých, ktorým nezáleží na prostredí v ktorom žijú, aby sa k nemu správali ako ku svojmu, aby si vážili to, čo je v našej obci vybudované, aby sme ho spoločne chránili a udržiavali pre tých, ktorí ho chcú plnohodnotne využívať. Nebuďme ľahostajní k tým, ktorí ho ničia a poškodzujú. Obec pri zistení takýchto skutkov a pri oznámení vandalov, bude postupovať v súlade so zákonom a príslušnými orgánmi.

                               Ďakujem za pochopenie

                                                                                                                             Ing. Ľubomír Šimko

                                                                                                                             Starosta obce

Zdevastovaný majetok obce si môžete prezrieť vo fotogalérii  – Lavičky.