Vzácne životné jubileum

Tento víkend, v sobotu 07.01.2023, sa v našej obci dožila vzácneho životného jubilea – 100 rokov naša občianka, pani Anna Antušová, rod. Gáborová.

Prajeme oslávenkyni v mene vedenia obce, poslancov OZ, pracovníkov obecného úradu a občanov obce hlavne veľa zdravia, šťastia, pokoja a porozumenia v kruhu svojich najbližších.

Všetko najlepšie

Zverejnené 9. januára 2023.
Bez úpravy .