Zmena CP od 11.12.2022

Zverejnené 7. decembra 2022.
Bez úpravy .