Preskočiť na obsah

Asistované sčítanie obyvateľov

Zverejnené
5. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. mája 2021 − 13. júna 2021

V dňoch 15.2.2021 – 31.3.2021 sa v SR uskutočnilo elektronické sčítanie obyvateľov.

Sčítania sa v našej obci zúčastnilo 78,24 % obyvateľov.

V pondelok 3. mája 2021 sa začalo asistované sčítanie obyvateľov a potrvá do 13. júna 2021. V prípade zhoršenia epidemiologickej situácie môže byť prerušené.

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby počas elektronického samosčítania. Ide najmä o digitálne vylúčených obyvateľov, starších obyvateľov, obyvateľov v sociálnych zariadeniach a obyvateľov marginalizovaných komunít.

Asistované sčítanie bude realizované dvoma spôsobmi

Prvý spôsob – obyvateľ príde do kontaktného miesta, kde sa sčíta sám alebo s pomocou stacionárneho asistenta.

Druhý spôsob – obyvateľ požiada o službu mobilného asistenta telefonicky, na základe toho ho mobilný asistent navštívi doma a pomôže mu sčítať sa.

Kontaktné miesto na sčítanie v našej obci je Obecný úrad.

Prevádzkové hodiny sčítania:

Pondelok:                               10.00 – 12.00 hod.

Streda:                                   14.00 – 16.00 hod.

Piatok:                         10.00 – 12.00 hod.

Telefonický kontakt: 055/6965225

alebo Call Centrum 02/20924919

Zákaz kopírovať texty bez súhlasu OÚ. Povolenie je len na použitie odkazu za originálny článok.