Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Zverejnené
29. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
29. marca 2021 − 30. apríla 2021