Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Zverejnené
10. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2021 − 31. marca 2021