Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
25. augusta 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
25. augusta 2021 − 30. septembra 2021