Prerušenie distribúcie elektriny

Zverejnené
21. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. januára 2021