Preskočiť na obsah

Rozhodnutie – zmena stavby „ Využitie geotermálnej energie v Košickej kotline časť Geotermálne stredisko Svinica – Ďurkov VN prípojka “